Tổng hợp điểm học phần Tin học đại cương học kì 1 năm học 2020-2021

Đăng bởi : Admin
10-04-2021

Trung tâm thông báo điểm thi và điểm tổng hợp của học phần Tin học đại cương học kì 1 năm học 2020-2021.

Lưu ý:

  • BP: điểm bộ phận
  • THI: điểm thi kết thúc học phần ngày 3/4/2021
  • TK: điểm tổng kết (50% điểm BP + 50% điểm THI)
  • KẾT QUẢ: điểm tổng kết lớn hơn hoặc bằng 5 là "ĐẠT", còn lại "KĐ"

Mọi thắc mắc về điểm thi các bạn liên hệ trực tiếp tại trung tâm vào thứ 2, thứ 3, thứ 4 tuần sau (tức ngày 12-13-14/04/2021. Sau 3 ngày để các bạn phúc khảo bài trung tâm không nhận phúc khảo hay ý kiến thắc mắc về điểm thi. Mọi sai sót trung tâm không chịu trách nhiệm.

LỚP MOS1K5_01:

LỚP MOS1K5_02:

LỚP MOS1K5_03:

LỚP MOS1K5_04:

LỚP MOS1K5_05:

LỚP MOS1K5_06:

LỚP MOS1K5_07:

LỚP MOS1K5_08:

LỚP MOS1K5_09:

LỚP MOS1K5_10:

LỚP MOS1K5_11:

LỚP MOS1K5_12: