Tổ chức thi chứng chỉ mos quốc tế (Word, Excel) tại trường Đại học Khánh Hoà.

Đăng bởi : Admin
16-08-2019

TRƯỜNG ĐH KHÁNH HÒA 
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & MỸ THUẬT ỨNG DỤNG 
----------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-------------- 

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO 

V/v mở đăng ký thi chứng chỉ MOS

 Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm CNTT&MTƯD, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành hệ đại học sắp xếp kế hoạch học tập đáp ứng chuẩn đầu ra Tin học, Trung tâm thông báo về việc đăng ký thi chứng chỉ MOS, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi:

  • Tất cả sinh viên các lớp Đại học Ngôn ngữ Anh và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của trường Đại học Khánh Hòa (Để đáp ứng chuẩn đầu ra).
  • Sinh viên trường Đại học Khánh Hòa, sinh viên các trường CĐ, ĐH khác và các học viên cần có chứng chỉ Tin học quốc tế MOS.

3. Thời gian thi: 28/09/2019

4. Đăng ký dự thi: Thí sinh có thể đăng ký dự thi bất kỳ lúc nào trong thời gian làm việc của trung tâm từ ngày ra thông báo tới ngày 10/09/2019.

5. Lệ phí thi chứng chỉ MOS quốc tế:

  • Trung tâm CNTT&MTUD thu hộ lệ phí thi chứng chỉ MOS quốc tế.
  • Lệ phí thi là: 800.000 đồng/bài thi.
  • Thời gian thu lệ phí thi: Nộp lệ phí khi đăng ký thi.

6. Một số lưu ý:

        Khi đi thi, thí sinh phải mang theo: Phiếu đăng ký dự thi Liên 2+Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hợp lệ

Không  chấp nhận CMND: ép dẻo, ép lụa, không nguyên vẹn, bong tróc, thông tin không rõ ràng, mờ thông tin, hết hạn. CMND phải nguyên trạng do Công an cấp. Vì vậy nếu trước đợt thi, thí sinh có CMND không hợp lệ mà không có hộ chiếu thay thế thì phải làm lại CMND mới để được dự thi.

 

PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM 

                  (Đã ký)

 

 

 

    Đoàn Huỳnh Cẩm Duyên