CHUYÊN ĐỀ NỔI BẬT

Cập nhạt tin tức mới về lĩnh vực giáo dục

CHUYÊN MỤC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC (PHẦN 1)

Xem Thêm

Sơ đồ quá trình học Tin học MOS tại trung tâm CNTT&MTUD

Xem Thêm

Chứng chỉ tin học A, B, C được cấp sau 10/8/2016 sẽ không có hiệu lực

Một số thông tin về chứng chỉ MOS và hiệu lực của chứng chỉ Tin hoc văn phòng A, B, C.

Xem Thêm

Triển khai Đề án đổi mới giáo dục áp chuẩn Tin học quốc tế IC3/ MOS

Sáng ngày 21/02/2017 tại thành phố Đà Nẵng, Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam ...

Xem Thêm