Thông báo v/v tổ chức thi chứng chỉ MOS quốc tế.

Đăng bởi : Admin
26-06-2020

Thủ tục đăng ký dự thi bao gồm:
- 01 CMND photo (không cần công chứng)
- 02 ảnh 3x4
Lệ phí thi cho mỗi chứng chỉ (word, excel): 820.000đồng/ chứng chỉ.
Đăng ký dự thi tại: Trung tâm Công nghệ thông tin và Mỹ thuật ứng dụng, Số 01 Nguyễn Chánh - Nha Trang - Khánh Hoà.