Thông báo v/v đóng học phí học lại học phần Tin học đại cương 1 học kì 2 năm học 2019-2020.

Đăng bởi : Admin
05-03-2020

        Sau thời gian cho đóng học phí học lại cách đây 2 tuần, vì một số lý do cá nhân nên một số bạn chưa tới Trung tâm đóng học phí được. Do đó, Trung tâm thông báo đến các bạn sinh viên đăng ký học lại học phần Tin học đại cương 1 học kì 2 năm học 2019-2020 về việc đóng học phí bổ sung cụ thể như sau:

  • Sáng thứ 2 (09/03/2020) từ 8h đến 11h.
  • Trung tâm chỉ thu học phí bổ sung một buổi duy nhất và sau đó chốt danh sách bạn nào đóng học phí được tham gia học, bạn nào không đóng sẽ bị loại ra khỏi danh sách lớp.
  • Các bạn đã được tích (x) vào học phí là đã đóng học phí.

Lưu ý: 10 bạn sinh viên có tên từ số thứ tự 40 đến 49 trong danh sách dưới đây do đăng ký học lại nhưng đăng ký vào các lớp ban ngày dành cho các bạn học lần đầu nên Trung tâm sẽ bỏ các bạn ra khỏi danh sách học đã đăng ký và đưa vào danh sách lớp học lại vào tối thứ 3 và tối thứ 5. Bạn nào sắp xếp được thời gian học phù hợp thì sáng thứ 2 tới Trung tâm để đóng học phí và tham gia học lớp này.