Thông báo v/v đăng ký lớp Tin học đại cương 1 đợt 1 năm học 2019-2020

Đăng bởi : Admin
06-09-2019

TRƯỜNG ĐH KHÁNH HÒA 
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & MỸ THUẬT ỨNG DỤNG 
----------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-------------- 

Khánh Hòa, ngày 4 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO 

V/v đăng ký học môn Tin học đại cương

(Tin học văn phòng MOS 1 (Microsoft Office Specialist 1))

 

Kính gửi:       - Khoa Ngoại ngữ 

- Khoa Du lịch 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm CNTT&MTƯD, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành hệ đại học K04 sắp xếp kế hoạch học tập và thi để đáp ứng chuẩn đầu ra Tin học, Trung tâm thông báo về việc đăng ký học lớp Tin học văn phòng (MOS 1) cụ thể như sau: 

1.    Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/09/2019.

2.    Đối tượng đăng ký:

-           SV ngành Ngôn ngữ Anh và Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành hệ đại học K04;

-           SV ngành Ngôn ngữ Anh và Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành hệ đại học K01, K02, K03 muốn đăng ký học lại hoặc học cải thiện điểm;

-           Các SV ngành khác có nhu cầu.

3.    Hình thức đăng ký: 

a.       SV đăng ký học theo link: http://bit.ly/dkmos1dot1_1920

b.      Link trên sẽ mở đăng ký vào lúc 7h00 ngày 09/09/2019 và kết thúc đăng ký khi đã đủ số lượng sinh viên của đợt 1 (240 sinh viên). Những sinh viên không đăng ký học đợt 1 hoặc đăng ký chậm sẽ được sắp xếp học đợt 2 (01/2020).

c.       SV ngành Ngôn ngữ Anh và Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành hệ đại học K04 chỉ đăng ký online để xếp lớp, không nộp học phí.

d.      SV hệ đại học K01, K02, K03 và những sinh viên có nhu cầu học ngoài chương trình, sau khi điền thông tin đăng ký online, sinh viên đến văn phòng Trung tâm CNTT&MTUD (cơ sở 1) để nộp học phí xác nhận học. 

4.    Thời gian học: Bắt đầu từ ngày 23/09/2019. 

5.    Lịch học cụ thể dự kiến:  

Học vào sáng thứ 2 từ 07h00 đến 11h30 (1 lớp) 

Học vào sáng thứ 4 từ 07h00 đến 11h30 (1 lớp) 

Học vào sáng thứ 5 từ 07h00 đến 11h30 (1 lớp) 

Học vào sáng thứ 6 từ 07h00 đến 11h30 (1 lớp) 

Học vào sáng thứ 7 từ 07h00 đến 11h30 (2 lớp) 

6.     Học phí (Chỉ dành cho sinh viên học lại/học cải thiện): 

300.000 đồng/tín chỉ (Tin học đại cương 3 tín chỉ)

 Ghi chú:   

§  Ưu tiên xếp lịch cho SV đăng ký trước. 

§  Nếu chưa hết thời gian đăng ký nhưng đã đủ số lượng SV trên mỗi lớp, TT sẽ không nhận đăng ký mới. 

§  Sinh viên đã đăng ký online nhưng chưa nộp học phí cũng xem như chưa xác nhận học, TT sẽ ưu tiên cho sinh viên đăng ký và nộp học phí trước. 

 

 

PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM 

                    (đã ký)

 

 

 

     Đoàn Huỳnh Cẩm Duyên