Thông báo mở lớp mos 2 (Excel 2013) đợt 1 năm học 2019-2020.

Đăng bởi : Admin
01-08-2019

THÔNG BÁO 

V/v đăng ký học Tin học văn phòng MOS 2 (Excel 2013)  

Kính gửi:          - Khoa Ngoại ngữ 

- Khoa Du lịch 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm CNTT&MTƯD, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành hệ đại học sắp xếp kế hoạch học tập đáp ứng chuẩn đầu ra Tin học, Trung tâm thông báo về việc đăng ký học lớp Tin học văn phòng MOS 2 đợt 1 năm học 2019-2020 cụ thể như sau: 

1.   Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/08/2019.

2.   Hình thức đăng ký: 

-        SV điền thông tin đăng ký trực tiếp tại Trung tâm CNTT&MTƯD     (Cơ sở 1) để nộp học phí xác nhận học. 

-        Hạn chót nộp học phí: 10/08/2019

3.   Thời gian học: Bắt đầu từ ngày 12/08/2019. 

4.   Lịch học cụ thể:  

-         Học vào tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6  từ 18h00 tới 20h20 (1 lớp)

-     Học vào tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7  từ 18h00 tới 20h20 (1 lớp)

5.    Học phí: 

-        Lớp tin học văn phòng MOS 2: 750.000 đồng/sinh viên

 

 

PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM 

                     (Đã ký)

 

 

     Đoàn Huỳnh Cẩm Duyên