THÔNG BÁO DỪNG BÀI THI MOS 2010 (IIG)

Đăng bởi : Cam Duyen
19-02-2019

Trung tâm CNTT&MTUD gửi đến học viên thông báo của IIG Việt Nam về việc dừng cung cấp bài thi MOS 2010.

Học viên xem kỹ thông báo để sắp xếp kế hoạch học tập cho phù hợp.