Thông báo đăng ký Tin học đại cương MOS1 - Đợt 1 Năm học 2018-2019

Đăng bởi : Cam Duyen
17-09-2018

TRƯỜNG ĐH KHÁNH HÒA

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học Tin học Đại cương hướng chuẩn MOS 1

 (Microsoft Office Specialist 1)

Kính gửi:        - Khoa Ngoại ngữ

                          - Khoa Du lịch

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm CNTT&MTƯD, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành hệ đại học sắp xếp kế hoạch học tập đáp ứng chuẩn đầu ra Tin học, Trung tâm thông báo về việc đăng  ký học lớp Tin học Đại cương MOS 1 cụ thể như sau:

1.      Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/09/2018.

2.      Hình thức đăng ký:

a.      SV điền thông tin đăng ký online theo địa chỉ: http://bit.ly/dkmos1k3dot1

b.      Sau khi điền thông tin đăng ký online, sinh viên đến văn phòng Trung tâm CNTT&MTƯD (Cơ sở 1) để nộp học phí xác nhận học (Nếu học lại)

c.      Hạn chót nộp học phí: 24/9/2018

3.      Thời gian học: Bắt đầu từ ngày 01/10/2018.

4.      Lịch học cụ thể:

- Học vào chiều thứ 2 và chiều thứ 4 từ 13h00 đến 16h30 (2 lớp)

- Học vào chiều thứ 3 và chiều thứ 5 từ 13h00 đến 16h30 (1 lớp)

- Học vào chiều thứ 6 và chiều thứ 7 từ 13h00 đến 16h30 (1 lớp)

- Học vào tối thứ 2 và tối thứ 4 từ 18h00 đến 20h30 (1 lớp)

5.       Học phí: 825.000 đồng/sinh viên  (Nếu học lại)

 

Ghi chú: 

§  Ưu tiên xếp lịch cho SV đăng ký trước.

§  Nếu chưa hết thời gian đăng ký nhưng đã đủ số lượng SV trên mỗi lớp, TT sẽ không nhận đăng ký mới.

§  Đối với sinh viên học lại đã đăng ký online nhưng chưa nộp học phí cũng xem như chưa xác nhận học, TT sẽ ưu tiên cho sinh viên đăng ký và nộp học phí trước.

                                                                  PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM

                                                                                     (Đã ký)