Thời khoá biểu học phần Tin học đại cương học kỳ 2 của các lớp học trực tuyến.

Đăng bởi : Admin
26-03-2020

          Trung tâm thông báo đến các bạn sinh viên học phần Tin học đại cương học kì 2 năm học 2019-2020 chuyển từ học tại lớp qua học online do dịch covid-19 như đã thông báo tới các bạn, thời khoá biểu các bạn theo dõi để tham gia học. Đúng giờ và đúng buổi các bạn online và tham gia vào lớp của mình để học với giảng viên.

         Trong quá trình học giảng viên sẽ điểm danh hoặc gọi phát biểu để điểm danh tuỳ thuộc vào mỗi giảng viên. Và vẫn áp dụng cho điểm tích cực cũng như điểm chuyên cần nên các bạn lưu ý.