Lịch thi học kỳ hè năm học 2018-2019 - Tin học đại cương 1

Đăng bởi : Admin
07-08-2019

Trung tâm thông báo tới các bạn sinh viên lịch thi học phần Tin học đại cương 1 học kỳ hè năm 2018-2019.

Thời gian: 12/08/2019

Buổi: Chiều (13h30 - 14h30)

Phòng máy: PM01 cơ sở 1

Danh sách cụ thể:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HOÀ        
TRUNG TÂM CNTT&MTUD        
DANH SÁCH SINH VIÊN THI KẾT THÚC
HỌC PHẦN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Học kỳ: Hè - Năm học: 2018-2019
Học phần: Tin học đại cương 1       Số TC: 02
TT SBD HỌ VÀ TÊN MSSV LỚP CQ Ghi chú
1 M1K3D3_01 Huỳnh Bảo Duyên 18104065 QTDVDL-LH K3C  
2 M1K3D3_02 Phạm Ngọc Mỹ Phương 18104196 QTDVDL-LH K3A  
3 M1K3D3_03 Nguyễn Thị Nhật Huyền 18104322 QTDVDL-LH K3C  
4 M1K3D3_04 Trần Thị Mỹ Duyên 18104218 QTDVDL-LH K3D  
5 M1K3D3_05 Đặng Thị Diễm Hảo 18106062 NNA K3B  
6 M1K3D3_06 Hồ Thị Minh Ngọc 17504130 QTDVDL-LH K2C  
7 M1K3D3_07 Hoàng Thị Thanh Trà 18104243 QTDVDL-LH K3C  
8 M1K3D3_08 Phan Thanh Tuấn 18104125 QTDVDL-LH K3E  
9 M1K3D3_09 Hồ Thiện Huy 17504071 QTDVDL-LH K2C  
10 M1K3D3_10 Võ Hoài Nhật Trâm 18106025 NNA K3B  
11 M1K3D3_11 Phạm Thị Lanh 18104236 QTDVDL-LH K3A  
12 M1K3D3_12 Đậu Minh Đức      
Danh sách gồm 12 sinh viên./. Khánh Hoà, ngày 02 tháng 08 năm 2019
      Phụ trách Trung tâm 
             
             
             
      Đoàn Huỳnh Cẩm Duyên