LẬP TRÌNH WEB LÀNH NGHỀ

LẬP TRÌNH WEB LÀNH NGHỀ

Mục tiêu khóa học lập trình web với PHP & MySQL:

 • Cung cấp kiến thức về cơ sở dữ liệu MySQL.
 • Cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết và kinh nghiệm thực tế để xây dựng ứng dụng Web động trên PHP có truy xuất cơ sở dữ liệu MySQL.
 • Cung cấp kiến thức cơ bản về Template Engine và mô hình MVC trong PHP.
 • Chia sẻ kinh nghiệm bảo mật ứng dụng Web.

Cam Kết Chất Lượng Đào Tạo

 • Cam kết cho học viên được học lại hoàn toàn MIỄN PHÍ khóa sau nếu khi kết thúc khóa học mà học viên chưa đạt được kết quả như mong muốn.  

  Phòng học Máy Lạnh, màn hình LCD, máy cấu hình mạnh, đầy đủ trang thiết bị phục vụ học tập.

 • Ưu đãi học phí: Khi đăng ký 2 môn học cùng lúc học viên sẽ được GIẢM 10% học phí cho một môn học có học phí cao hơn.

Thời gian & Học phí

 • Thời gian học: mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 3 tiết, học liên tục trong vòng 4 tháng.
 • Tổng số tiết: 144 tiết học trực tiếp trong phòng máy.
 • Học phí: 3.500.000 đồng

Đối tượng học:

 • Học viên đã học qua lớp "Kỹ thuật lập trình PHP" hoặc có kiến thức tương đương.

Lập trình web với php và mysql

Nội dung khóa học:

Phần 1 – 72 tiết: Lập trình ứng dụng quản lý trên Web

- Cơ sở dữ liệu MySQL
- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phpMyAdmin
- Thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu cho ứng dụng với MySQL
- Thao tác truy vấn, cập nhật dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL.
- Backup, Restore cơ sở dữ liệu.
- Kết hợp PHP & MySQL.
- Sử dụng thư viện mysql.
- Sử dụng thư viện PDO.
- Viết công cụ quản trị website (trang admin).
- Hiển thị, sắp xếp dữ liệu, …
- Thiết kế, xây dựng các mô hình và chức năng có thể sử dụng lại cho nhiều ứng dụng Web khác nhau.
- Kỹ thuật lưu tập trung các thông tin cấu hình.
- Các lớp, hàm hỗ trợ kết nối cơ sở dữ liệu.
- Các lớp, hàm xử lý nghiệp vụ.

Phần 2 – 72 tiết: Đồ án thực tế

- Thiết kế và sử dụng template.
- Tổ chức Website.
- Thiết kế và xử lý các trang.
- Một số hướng dẫn cần thiết ngoài chương trình:
- Tích hợp các bộ soạn thảo WYSIWYG thân thiện với người dùng.
- Ứng dụng công nghệ Ajax với jQuery.
- Hỗ trợ trực tuyến với Yahoo Messenger hoặc Skype.
- Triển khai Upload ứng dụng Website lên Host.

Kết quả đạt được sau khóa học, học viên sẽ có khả năng:

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ SQL để xây dựng và thao tác trên cơ sở dữ liệu MySQL.
- Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng Web với HTML, CSS, JavaScript, PHP & MySQL.