Khai giảng các lớp nghệ thuật ngắn hạn (17/07/2020)

Đăng bởi : Admin
06-07-2020

Thông báo trung tâm mở các lớp nghệ thuật ngắn hạn.

Đăng ký: Tại trung tâm CNTT&MTUD số 01 Nguyễn Chánh, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà

Vào thứ 2,4,6 trong tuần.