Kết quả thi kết thúc học phần Tin học đại cương 1 - đợt 1 năm học 2018-2019 ngày 26/01/2019.

Đăng bởi : Admin
19-02-2019

Trung tâm thông báo đến sinh viên kết quả thi kết thúc học phần Tin học đại cương 1 đợt 1 khoá thi ngày 26/01/2019.

Các bạn tham gia thi theo dõi kết quả, nếu có bất kì thắc mắc về điểm liên hệ trực tiếp trung tâm vào giờ hành chính hoặc inbox fanpage để được giải đáp thắc mắc.

Đối với sinh viên muốn phúc khảo điểm phải làm đơn xin phúc khảo và trình trung tâm trong thời gian 3 ngày kể từ ngày công bố điểm. Hạn chót nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 22/02/2019.