Kết quả học phần Tin học đại cương 1 học kỳ hè năm học 2018-2019

Đăng bởi : Admin
13-08-2019

Trung tâm thông báo tới các bạn sinh viên kết quả học phần Tin học đại cương 1 học kỳ hè năm học 2018-2019 đợt thi ngày 12/08/2019.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HOÀ          
TRUNG TÂM CNTT&MTUD          
ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 1
Học kỳ: Hè - Năm học: 2018-2019
Học phần: Tin học đại cương 1         Số TC: 02
TT MSSV HỌ VÀ TÊN BP KTHP Tổng Kết Ghi chú
1 18104065 Huỳnh Bảo Duyên 9.3 8.6 9.0 ĐẠT
2 18104196 Phạm Ngọc Mỹ Phương 9.2 10.0 9.6 ĐẠT
3 18104322 Nguyễn Thị Nhật Huyền 8.5 9.0 8.7 ĐẠT
4 18104218 Trần Thị Mỹ Duyên 7.8 9.3 8.6 ĐẠT
5 18106062 Đặng Thị Diễm Hảo 9.3 10.0 9.7 ĐẠT
6 17504130 Hồ Thị Minh Ngọc 9.0 8.6 8.8 ĐẠT
7 18104243 Đoàn Thị Thanh Trà 8.3 9.3 8.8 ĐẠT
8 18104125 Phan Thanh Tuấn 9.3 9.7 9.5 ĐẠT
9 17504071 Hồ Thiện Huy 7.9 9.0 8.4 ĐẠT
10 18106025 Võ Hoài Nhật Trâm 8.0 10.0 9.0 ĐẠT
11 18104236 Phạm Thị Lanh 6.4 5.2 5.8 ĐẠT
Danh sách gồm 11 sinh viên./. Khánh Hoà, ngày 02 tháng 08 năm 2019
      Phụ trách Trung tâm 
      (đã ký)
               
               
      Đoàn Huỳnh Cẩm Duyên

Mọi thắc mắc các bạn liên hệ trực tiếp tại trung tâm hoặc liên hệ Thầy Khánh (0332 557 270)./.