Kết quả học lại của sinh viên đăng ký học lại năm học 2018-2019.

Đăng bởi : Admin
25-06-2019

Trung tâm thông báo đến các bạn sinh viên Ngôn ngữ Anh và Quản trị Dịch vụ Du lịch - Lữ hành danh sách sinh viên đăng ký học lại và kết quả thống kê trong năm học 2018-2019.

Danh sách dựa trên biên lai nộp học phí tại Trung tâm, mọi thắc mắc các bạn liên hệ Trung tâm để được giải đáp.