Kế hoạch tổ chức và qui định đối với thi sinh đợt thi chứng chỉ MOS quốc tế ngày 18/07/2020.

Đăng bởi : Admin
13-07-2020

Trung tâm thông báo tới thí sinh tham gia thi chứng chỉ MOS đợt thi ngày 18/07/2020 sắp tới kế hoạch tổ chức thi, qui định đối với thi sinh.

Các bạn theo dõi để biết và tuân thủ.