Điểm bộ phận Tin học đại cương lớp sáng thứ 4 đợt 1 học kì 1 năm học 2019-2020

Đăng bởi : Admin
09-01-2020

Công bố điểm bộ phận học phần tin học đại cương sáng thứ 4, phòng máy 1, cơ sở 1 (cô Duyên)

Mọi vấn đề thắc mắc các bạn liên hệ giáo viên phụ trách hoặc inbox qua fanpage Trung tâm.