Danh sách Tin học đại cương 1 đợt 1 năm học 2019-2020 - Chốt ngày 17/09/2019.

Đăng bởi : Admin
17-09-2019

Trung tâm thông báo tới các bạn sinh viên có tên trong danh sách học Tin học đại cương 1 đợt 1 năm học 2019-2020 danh sách chính thức sau khi các bạn đã đổi lớp. Danh sách này sẽ được áp dụng vào đợt học này và không được thay đổi với bất kì lý do nào.

1. Lớp sáng thứ 2 (MOS1K4_01): Thầy Trần Văn Khánh - Phòng máy 03 cơ sở 1

2. Lớp sáng thứ 4 (MOS1K4_02): Cô Đoàn Huỳnh Cẩm Duyên - Phòng mày 01 cơ sở 1

3. Lớp sáng thứ 5 (MOS1K4_03): Cô Cấn Thị Phượng - Phòng máy 01 cơ sở 1

4. Lớp sáng thứ 6 (MOS1K4_04): Thầy Trần Văn Khánh - Phòng máy 01 cơ sở 1

5. Lớp sáng thứ 7 (MOS1K4_05): Thầy Nguyễn Phạm Thế Vinh - Phòng máy 03 cơ sở 1

6. Lớp sáng thứ 7 (MOS1K4_06): Thầy Nguyễn Tấn Phúc - Phòng mày 01 cơ sở 1

Danh sách chốt ngày 19/09/2019./.