Danh sách sinh viên thi KTHP Tin học đại cương (ca thi, phòng thi, thời gian)

Đăng bởi : Admin
09-06-2020

Thông báo tới các bạn sinh viên tham gia thi kết thúc học phần Tin học đại cương đợt 2 học kì 1 năm học 2019-2020.

Các bạn theo dõi:

  1. Phòng thi
  2. Ca thi
  3. Thời gian thi

Địa điểm: Cơ sở 1 Trường Đại học Khánh hoà, số 01 Nguyễn Chánh - Lộc Thọ - Nha Trang.

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp qua fanpage hoặc trực tiếp tại Trung tâm./.