Danh sách sinh viên - phòng thi Tin học đại cương 1 - đợt 1 năm học 2018-2019

Đăng bởi : Admin
17-01-2019

Thông báo danh sách sinh viên theo phòng thi và ca thi, các bạn sinh viên theo dõi để tham gia thi đúng giờ, phòng, ca thi qui định.

Phòng máy 1 - ca 1: 7h00 - 8h00 ngày 26/01/2019

Phòng máy 3 - ca 1: 7h00 - 8h00 ngày 26/01/2019

Phòng máy 1 - ca 2: 8h30 - 9h30 ngày 26/01/2019

Phòng máy 3 - ca 2: 8h30 - 9h30 ngày 26/01/2019

Phòng máy 1 - ca 3: 10h00 - 11h00 ngày 26/01/2019

Phòng máy 3 - ca 3: 10h00 - 11h00 ngày 26/01/2019

Lưu ý: Sinh viên có thắc mắc liên hệ trực tiếp trung tâm hoặc inbox qua fanpage để được giải quyết. Hết ngày 20/01/2019 Trung tâm không giả quyết mọi thắc mắc, sinh viên chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sai sót.