Danh sách sinh viên học phần Tin học đại cương học lại học kì 2 năm học 2019-2020

Đăng bởi : Admin
10-04-2020

Trung tâm thông báo danh sách sinh viên đăng ký học lại học phần Tin học đại cương học kì 2 năm học 2019-2020. Đây là danh sách các bạn đã đóng học phí và sẽ sắp xếp để lớp học trong thời gian tới. Các bạn theo dõi danh sách nếu có sinh viên nào đã đóng tiền học phí mà Trung tâm chưa cập nhật vào danh sách thì inbox qua fanpage của Trung tâm để được thêm vào danh sach lớp và tham gia học trong đợt tới.