Danh sách phân ca thi chứng chỉ MOS quốc tế ngày thi 18/07/2020.

Đăng bởi : Admin
13-07-2020

Trung tâm thông báo danh sách phân ca thi, các bạn tham gia thi chứng chỉ MOS đợt thi 18/07/2020 theo dõi để tham gia thi đúng giờ qui định.

Khi đi mang theo chứng minh nhân và liên 1.