Danh sách lớp Tin học đại cương 1 đợt 1 năm học 2019-2020

Đăng bởi : Admin
12-09-2019

Thông báo tới các bạn sinh viên Ngôn ngữ Anh và Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành danh sách lớp học phần Tin học đại cương 1 đợt 1 năm học 2019-2020.

Tổng số lớp: 6 lớp.

Lưu ý:

  1. Các bạn đăng ký 2 lần bị loại khỏi dánh sách và không được tham gia học đợt này.
  2. Các bạn sinh viên đăng ký học lại của K01, K02, K03 nhanh chóng tới Trung tâm nộp tiền để chốt danh sách hạn chót ngày 20/09/2019. Nếu sinh viên nào không nộp học phí sẽ bị loại ra khỏi lớp để nhường chổ cho sinh viên khác chưa đăng ký được.

Lớp 1: Sáng thứ 2 (7h00-11h20) - Phòng máy 3 cơ sở 1 (tầng 4)

Lớp 2: Sáng thứ 4 (7h00-11h20) - Phòng máy 1 cơ sở 1 (tầng 3)

Lớp 3: Sáng thứ 5 (7h00-11h20) - Phòng máy 1 cơ sở 1 (tầng 3)

Lớp 4: Sáng thứ 6 (7h00-11h20) - Phòng máy 1 cơ sở 1 (tầng 3)

Lớp 5: Sáng thứ 7 (7h00-11h20) - Phòng máy 1 cơ sở 1 (tầng 3)

Lớp 6: Sáng thứ 7 (7h00-11h20) - Phòng máy 3 cơ sở 1 (tầng 4)