Danh sách lớp học hè năm học 2018-2019

Đăng bởi : Admin
24-06-2019

Trung tâm thông báo lịch học và danh sách lớp học hè năm học 2018-2019.

Các lớp: 

  • Mos 2 - Excel (1 lớp) - sáng thứ 2-4-6.
  • Lớp luyện thi mos word (2 lớp) - sáng thứ 2-4-6.
  • Lớp luyện thi mos excel (1 lớp) - sáng thứ 3-5-7

Lưu ý: Vì số lượng sinh viên đăng ký lớp luyện thi mos word sáng 2-4-6 quá số lượng 1 lớp nên Trung tâm tách lớp này thành 2 lớp, các bạn xem kỹ lịch và thu xếp thời gian đi học.

Thời gian bắt đầu học: Chi tiết theo từng lớp (các bạn theo dõi kỹ tránh nhầm lẫn)

Sáng bắt đầu từ 7h00 tới 10h20.

Danh sách các lớp cụ thể:

Mos 2 - Excel Sáng 2-4-6: Phòng máy 03 cơ sở 1

Luyện thi mos Word 01 sáng 2-4-6: Phòng máy 01 cơ sở 1


 Luyện thi mos Word 02 sáng 2-4-6: Phòng máy 01 cơ sở 1


Luyện thi mos Excel sáng 3-5-7: Phòng máy 1 cơ sở 1