Công bố điểm quá trình HP Tin học đại cương HKII năm học 2019-2020.

Đăng bởi : Admin
21-08-2020

Công bố điểm quá trình các lớp Tin học đại cương học kì 2 năm học 2019-2020 kéo dài.

Lớp MOS1K4_13 đến MOS1K4_24.

Lưu ý: Các bạn có thắc mắc về điểm liên hệ giáo viên phụ trách lớp hoặc inbox qua fanpage Trung tâm.