Công bố điểm bộ phận (50%) học phần Tin học đại cương 1 - đợt 2 năm học 2018-2019.

Đăng bởi : Admin
06-06-2019

Trung tâm thông báo tới các bạn sinh viên điểm bộ phận tổng hợp học phần Tin học đại cương 1 đợt 2 năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

Lưu ý: Mọi thắc mắc các bạn liên hệ với Trung tâm qua fanpage hoặc trực tiếp tại Trung tâm để được giải đáp.

Hết ngày 10/06/2019 Trung tâm sẽ không giải quyết bất kỳ thắc mắc nào về điểm bộ phận để chốt danh sách thi.