Chốt điểm học phần Tin học đại cương lên phần mềm.

Đăng bởi : Admin
16-04-2021

Trung tâm thông báo đến các bạn sinh viên học Tin học đại cương học kì 1 năm học 2020-2021 về việc kiểm tra xác nhận lại điểm tổng kết đã nhập vào phần mềm đào tạo của Nhà Trường.

Trung tâm đã nhập điểm vào phần mềm đào tạo, các bạn có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân để kiểm tra điểm của mình đã được nhập đúng chưa? Hoặc có thể kiểm tra rà soát với bảng điểm bên dưới, trung tâm in ra từ phần mềm đào tạo sau khi nhập.

Nếu có sai sót các bạn inbox ngay cho Trung tâm để được chỉnh sửa lại trong thời gian 3 ngày kể từ ngày đăng thông báo.

MOS1K5_01

MOS1K5_02

MOS1K5_03

MOS1K5_04

MOS1K5_05

MOS1K5_06

MOS1K5_07

MOS1K5_08

MOS1K5_09

MOS1K5_10

MOS1K5_11 VÀ MOS1K5_12